Okna

okna Czechowice

Okna z naszej oferty to nowoczesne produkty zaprojektowane tak, by dostarczać satysfakcji z ich użytkowania. Ważnym parametrem okien jest współczynnik przenikania ciepła, który potwierdza właściwości izolacyjne. Im niższa jego wartość, tym mniejsza utrata ciepła.
W celu osiągnięcia maksymalnej izolacji termicznej, nasi specjaliści wykonują tak zwany “ciepły montaż” okien PCV, drewnianych i aluminiowych, z wykorzystaniem taśm paroszczelnych oraz paroprzepuszczalnych. W ten sposób minimalizujemy cyrkulację powietrza i straty ciepła spowodowane nieszczelnościami pomiędzy ramą okna a otworem okiennym.
Obecnie najlepsze parametry okien uzyskuje się dzięki zastosowaniu profilu
7-komorowego, wykonane wyłącznie z materiału
pierwotnego, o głębokości zabudowy 82 mm.
Możliwość zastosowania w oknach pakietu szybowego 4/18/4/18/4 o współczynniku
przenikania ciepła Ug=0,5 W/(m2K).

PRODUCENCI